Diri Kunnskap og Brukerveiledning på YouTube

Diri Kunnskap og Brukerveiledning på YouTube

Youtube-siden vår finner du grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet og  hvordan du skal komme i gang med Diri. Vi gjennomgår pilarene i faget og tar deg videre i inn i Diri-verden. Vi lærer deg hvordan du skal tenke om cybersikkerhet. Diri er veien.

Dette bør du vite om informasjonssikkerhet

Syns du cyber- og informasjonssikkerhet høres skummelt ut? At det bare er noe for IT-folkene? Det kan ikke være lenger fra sannheten! Informasjonssikkerhet er et eldgammelt fag som angår oss alle i vårt daglig arbeid, enten vi er klar over det eller ikke. Sett av 7 minutter og hør Gaute forklare deg grunnpilarene i sikkerhetsarbeidet og lær hvorfor dette angår akkurat deg.Hvordan starter du med informasjonssikkerhet?

Føles arbeidet med informasjon- og cybersikkerhet ut som et uoverkommelig område? Vet du ikke helt hvor du skal ta tak eller begynne? Da setter du av 5 minutter og ser på denne filmen. Gaute forteller deg hva som er de grunnleggende aktivitetene for å komme i gang og hvordan du skal gjøre det på riktig måte.Få oversikt med Diri: Systemportefølje

I denne filmen går Gaute igjennom hvorfor systemporteføljen er en sentral del i sikkerhetsarbeidet og hvordan man bygger seg oversikt ved hjelp av Diri. I Diri har vi arbeidet mye for å forenkle systemkartleggingsarbeidet slik at man lett kan finne frem til de kritiske systemene som må prioriteres i sikkerhetsarbeidet.Lær om verdivurdering med Diri!

I denne filmen går Gaute igjennom ett av de viktigste stegene i risikostyringsprosessen for informasjonssikkerhet, nemlig verdivurdering av informasjon. Her knytter vi verdier opp mot system og plasserer det inn som en del av den større risikostyringsprosessen.

Sett av noen minutter for å lære:
– Hva er en informasjonsverdi?
– Hvordan vi setter omfang på verdi- og risikovurderingen?
– Hvordan vi gjennomfører vi metodisk en verdivurding?
– Gevinster som kan realiseres fra verdivurderingen.
Lær om informasjonssikkerhetsrisiko

Informasjonssikkerhetsrisiko er et langt ord, men viktig tema. I denne filmen gir Gaute deg teorien du trenger for å komme i gang med risikoanalyser i Diri. I denne 5 minutter lange filmen definerer vi hva en risiko er, består av og hvordan sentrale begreper henger sammen med arbeidsflyten i Diri.


Lær teorien om risiko og kontroll i Diri

Å kunne gjøre gode risikovurderinger er sentralt for å finne de viktigste risikoene som må arbeides med. I denne 10 minutter lange filmen går Gaute igjennnom den grunnleggende teorien som du trenger å forstå for å gjennomføre risikovurderingssteget i Diri. Vi går igjennom hvordan årsaker, hendelser og konsekvenser utgjør en sikkerhetsrisiko, samt hvordan man kan tenke rundt sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak.


Risikovurdering i Diri-programvaren

I denne 10 minutters filmen viser Gaute hvordan en risikovurdering blir gjennomført i Diri-programvaren. Videoen er av en litt eldre Diri-versjon, men mye er fortsatt likt. Selve risikovurderingen bygger på hendelser med tilhørende årsaker og konsekvenser. I programvaren bruker vi sikkerhetsmekanismer til å kontrollere sannsynligheten for at årsaker skal inntreffe, og konsekvensen hvis en hendelse inntreffer. En risiko i Diri blir da en kombinasjon av en årsak, hendelse og konsekvens.

00:00 Intro og grunnleggende om hendelser
01:00 Legge inn årsaker
01:30 Risikoreduserende tiltak
04:00 Gjenbruke eksisterende tiltak
04:30 Legge inn konsekvenser
07:30 Risikomatrisen i Diri
08:20 Jobbe med ett enkelt risikoscenarie