Statisk liste i Risikovurdering

Statisk liste i Risikovurdering

Når jeg velger en Hendelse, så ønsker jeg at listen over hendelser forblir usortert. Mao, velger jeg nummer 2 på lista så vil den beholde plassen. Har jeg 3-4 hendelser, så opplever jeg å ha bedre oversikt når hendelsene ikke bytter plass på lista. Eventuelt om dette kan være et alternativ under Innstillinger?